O repozitoriju
Migriranje bosanskohercegovačkog stanovništva, posebno devedestih godina 20. stoljeća kada je zabilježeno vrijeme intenzivnog migriranja, u brojne zemlje diljem Evrope i svijeta, rezultiralo je „odlivanjem“ bosanskohercegovačkog intelektualnog kapitala. U cilju rekonstrukcije ovog važnog dijela nacionalne baštine, Bošnjački institut pokreće repozitorij autora/ica bosanskohercegovačkog porijekla, koji/e žive u inozemstvu, aktivno djelujući na prikupljanju i centraliziranju kulturne i naučne produkcije bh. znanstvenika/ica u inozemstvu, te omogućavajući njeno pretraživanje i korištenje.

Repozitorij nudi pohranu, pretraživanje i korištenje znanstvenih radova znanstvenika/ica bosanskogherecegovačkog porijekla, koji žive u inozemstvu, biografskih i bibliografskih podataka znanstvenika, te informacije o znanstvenim institucijama i skupovima u zemlji i inozemstvu. 
Znanstveno istraživački radovi Naslov Autor Vrsta