Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

O Znanstvenom portalu

Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića je institucijski online znanstveno-istraživački repozitorij, koji objedinjuje znanstvenu i kulturnu produkciju bosanskohercegovačkih autora iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, te inozemnih autora koji su pisali o Bosni i Hercegovini.

Uz pohranu znanstvenog sadržaja Portal na jednom mjestu prikuplja i objedinjuje biografske podatke i bibliografije radova autora, informacije o znanstvenim institucijama i skupovima u zemlji i inozemstvu, što Portal čini jedinstvenom bazom podataka i jedinom ove vrste u Bosni i Hercegovini, koja omogućava razmjenjivanje znanstvenih informacija, te povezivanje i umrežavanje znanstvenika i istraživača putem zajedničke platforme. 

Znanstveni portal je baza otvorenog pristupa koja nudi slobodan pristup pohranjenom sadržaju i  mogućnost povezivanja sa drugim akademskim bazama i sadržajima u otvorenom pristupu. 

Znanstveni portal omogućava

 • samostalno kreiranje i administriranje korisničkih profila znanstvenika
 • samostalno pohranjivanje znanstvenog sadržaja, dodavanje opisa radova, biografskih informacija i bibliografskih referenci
 • pohranu sadržaja sa različitim nivoima pristupa prema izboru autora, od opisa rada do punog teksta 
 • pohranjivanje informacija o znanstvenim skupovima i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu 
 • pohranu svih vrsta znanstvenih radova, knjiga, poglavlja iz knjiga, članaka, izlaganja sa znanstvenih skupova, projekata, istraživanja, patenta, doktorskih disertacija i magistarskih radova
 • pohranu drugih vrsta radova, recenzije, enciklopedijske natuknice, elaborate, ekspertize, diskusije, kataloge izložbi, sažetke, knjige sažetaka i sl.
 • pohranu sadržaja sa različitih medija, CD/DVD, štampani medij i sadržaji sa online pristupom 
 • pretragu sadržaja prema različitim kriterijima, ključnoj riječi, imenu i prezimenu autora, naslovu rada, godini i dr.
 • uvid u kategoriju rada i vrstu recenzije
 • informacije o prisutnosti znanstvenog sadržaja u drugim relevantnim i indeksiranim bazama podataka 
 • povezivanje sa drugim bazama podataka i sadržajima u otvorenom pristupu

Ciljevi Znanstvenog portala

 • Bosanskohercegovačka nacionalna građa objavljena izvan Bosne i Hercegovine te građa koja tematizira bosanskohercegovačka pitanja u inozemstvu već duže vrijeme ne sakuplja se niti jednom sistematiziranom, institucionaliziranom metodom, već ad hoc i sporadično. Posljedično tome, sistematski se ne evidentira niti se mjesno usmjerava nepobitno važan korpus bosanskohercegovačke nacionalne građe, a čime nacionalna baština ostaje vidno osiromašena, a u pojedinim dijelovima i trajno izgubljena. 
 • Usljed nepostojanja centraliziranog okupljanja produkata intelektualnog rada bosanskohercegovačke znanstveno-istraživačke zajednice u inozemstvu, ovdašnja znanost trpi od posljedica gubitka važnih izvora informacija, a bosanskohercegovačka „znanstveno-istraživačka dijaspora“ trpi od posljedica gubitka kontakata sa znanstvenicima srodne orijentacije i porijekla, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.
 • U cilju centralnog prikupljanja i objedinjavanja bosanskohercegovačke kulturne i znanstvene produkcije u inozemstvu, te građe koja na bilo koji način korespondira sa bosanskohercegovačkim pitanjima, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića uspostavio je novi informacijsko-komunikacijski prostor, Znanstveni portal za digitalnu pohranu znanstvenih radova i razmjenu znanstvenih informacija u zemlji i inozemstvu.